بانکداری
هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

موارد متفرقه مربوط به حساب جاری اشخاص

1 -به منظور کنترل و جلوگیری از صدور چکهای بلامحل، متصدیان امر از تحویل دسته چک به دارندگان حساب جاری قبل از ثبت حداقل چهار پنجم برگ های دسته چک قبلی و کلیه دسته چکهای ماقبل آن در رایانه خودداری نمایند.

2- در مورد استعلام یا بازداشت وجوه مشتریان توسط مراجع ذیصلاح مفاد بخشنامه شماره 8 ب ( امور حقوقی ) را مورد توجه و اجرا قرار دهند.

3- پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی بانک مرکزی از محل موجودی حسابهای بانکی متوفی بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم به وراث طبقه اول،دوم، سوم و یا وصی متوفی ( به موجب وصیت نامه رسمی ) جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن و دفن، برگزاری مراسم ترحیم با احراز هویت کامل وراث بلامانع بوده و در صورت عدم امکان احراز هویت اخذ گواهی حصر وراثت الزامی است.

تبصره 1 : پرداخت از موجودی حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص متوفی تا مبلغ تعیین شده با اخذ تعهدنامه ای بشرح ذیل با ضمانت شخص ثالث بلامانع می باشد. بدیهی است تعهدنامه مأخوذه پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی در حساب انتظامی “ضمانتنامه ها و تعهدنامه هایی كه از مشتریان و غیره گرفته می شود”ثبت و نگهداری میگردد. مهلت پرداخت این مبلغ از تاریخ گواهی فوت 6 ماه تعیین شده و پاسخگویی به تقاضاهای بعد از مهلت مقرر موكول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیات بر ارث خواهد بود. همچنین پرداخت مبالغ بیش از مبلغ تعیین شده از محل موجودی حسابهای بانکی متوفی با ارائه گواهی حصر وراثت و اخذ گواهینامه های واریز مالیات بر ارث  موضوع ماده 35 قانون             مالیات های مستقیم و اصلاحات بعد آن امکان پذیر می باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد بانك با پرداخت حداكثر تا مبلغ معین از موجودی مشتریان متوفی به ورثه آنان بشرط اینكه پس از پرداخت، مراتب به اداره كل مالیات بر ارث و اراضی بایر و در شهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اطلاع داده شود، موافقت نموده و مراتب را به ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرده است. بنابراین در این قبیل موارد پس از پرداخت وجه به ورثه، مراتب به اداره امور اقتصادی و دارایی محل نیز اعلام خواهد گردید:

تبصره 2 :در صورتیكه احراز هویت كامل وراث به هر دلیل امكان پذیر نباشد، پرداخت هرگونه وجهی موكول به اخذ گواهی حصر وراثت خواهد بود.

 

 

 

 

تعهدنامه پرداخت قسمتی از موجودی حساب متوفی  به وراث

تاریخ ـــــــــــــــ13                بانك ملی ایران شعبه......

اینجانبان :

1-

2-

3-

وراث مرحوم       دارنده حساب ........................ شماره ..................................                 

نزد شعبه......................................................بانک ملی ایران تقاضا داریم مبلغ..........................

ریال از موجودی حساب فوق الذکر را در وجه اینجانب /اینجانبان پرداخت نمائید ضمناً در مقابل بانک متعهد می گردم / می گردیم چنانچه از طرف هریک از وراث آن مرحوم یا اشخاص ثالث اعتراضی نسبت به پرداخت مبلغ فوق بعمل آید وجه دریافتی را بدون هیچگونه اعتراضی با اولین اخطار کتبی به بانک مسترد دارم / داریم و به بانک وکالت بلاعزل و اختیار می دهم / می دهیم بدون اینکه نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و صدور حکم باشد مبلغ فوق الذکر را از هر یک از موجودیهای حسابهای اینجانب / اینجانبان نزد هر یک از شعب بانک و سایر اموال و دارائیها رأساً برداشت یا پایاپای نماید.

اینجانب آقای / خانم.....................................فرزند...........................شماره شناسنامه...................................محل صدور...................................کد ملی...............................متضامناً با اشخاص فوق الذکر پرداخت وجه مزبور را در صورت اعتراض و ادعای هرشخص ثالثی و در صورت مطالبه بانک متعهد می نمایم و به بانک وکالت بلاعزل و اختیار می دهم وجه دریافتی ورثه را از موجودی هرگونه حساب اینجانب نزد هریک از شعب بانک اعم از ارزی و ریالی برداشت و پایاپای نماید.

 

امضاء وراث                         امضاء ضامن

 

    4- واحدها مجاز به پاسخگویی به استعلام های به عمل آمده درخصوص حسابهای اشخاص از جمله حسابهای قرض الحسنه جاری از ادارات کل وزارت امور اقتصادی و دارائی نمی باشند لیکن در اجرای تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 « در مورد بانکها و.........، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارائی مطالبه خواهد کرد و بانکها و.......، موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند » چنانچه استعلام از طریق وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخواست شود، مراتب پاسخگویی الزامی است. همچنین مطابق ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم « بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا

سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند. همچنین موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند » بنابراین واحدها درخصوص اموال متوفی موظف به همکاری با حوزه های مالیاتی در حدود مقررات فوق می باشند.

توجه :  به موجب ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی : « كلیه بانكها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را كه در امر تشخیص و وصول مطالبات مورد استفاده می باشد حسب درخواست رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور به سازمان مزبور اعلام نمایند.  اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. »

5- بمنظور یكنواخت شدن نحوه اجرای مفاد قانون صدور چك در كلیه شعب، رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

الفمستنداً به ماده (14) قانون صدور چک صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یاخیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده، می توانند با ذکر علت، دستور عدم پرداخت چک را صادر نماید.

بنابراین به درخواست های مذکور، كه توسط صاحب حساب یا ذینفع چك بدون ذكر یكی از علل فوق الذكر بعمل آید ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای انجام دستور عدم پرداخت وجه چك لازم است فرم ( نمونه 540 ) مطابق نمونه ذیل توسط متقاضی تكمیل و پس از امضاء ارائه گردد. در موردی که صاحب حساب یا ذینفع چک دستور عدم پرداخت بشرح فوق را می دهد، شعب مكلفند وجه چك را از محل حساب ( در صورتیکه حساب دارای موجودی باشد ) تا تعیین تكلیف آن توسط مرجع رسیدگی كننده و یا اعلام انصراف دستور دهنده به حساب سپرده قرض الحسنه جاری مسدود منتقل و نگهداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه دستور عدم پرداخت چک توسط صاحب حساب (مستند به ماده 14 قانون چک)

تاریخ ـــــــــ 13

بانك ملی ایران

شعبه..............

Text Box: نمونه (540)

می دارم

می دارد

صادركننده

ذینفع

    اینجانب …………………….. فرزند ………………………… بشناسنامه شماره …… صادره از ………کدملی…………… مقیم………………… ………………………………شركت …………………………………………………. ثبت شده بشماره ……………………… در ………………………. مقیم ………………………………………........................................ دارنده حساب سپرده قرض الحسنه جاری شماره ……………................……...................                  / صادركننده / ذینفع / قائــم مقام قانــــونی             اعلام              كه چــــــــك              

(ذكر علت )

شماره ……………. مورخ ……………………… بمبلغ …………………………................... ریال عهده حساب سپرده قرض الحسنه جاری شماره …………………................. نزد آن شعبه …………...................................... لهذا با اطلاع كامل از مقررات مربوط به قانون چك درخواست می نمایم / می نماید كه وجه چك مزبور را در صورت ارائه پرداخت ننمائید.      امضاء ……………………

 

ب طبق ماده (9) قانون صدور چك، صادركننده چك بی محل می تواند با پرداخت وجه چك به بانك حسن نیت خود را ثابت و برای این منظور، صادر کننده می تواند درخواست خود را با استفاده از فرم نمونه شماره 543 به بانك تسلیم نماید. شعب موظفند وجه دریافتی را با صدور سند داخلی بحساب بستانكاران موقت حساب مسدود چكهای بلامحل بنام دارنده چك ثبت و گواهینامه ای طبق نمونه 544 صادر و نسخه اول آنرا به صاحب حساب تسلیم نمایند.

واریز وجه دریافتی فوق بحساب سپرده قرض الحسنه جاری صاحب حساب مطلقاً ممنوع         می باشد. پرداخت وجوه تودیعی چكهای بلامحل، فقط با ارائه اصل چك و یا گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چك به دارنده چك مقدور می باشد. ضمناً هنگام پرداخت این وجوه اصل چكها یا گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چكها را كه جانشین اصل چك              می باشد سند بدهكار حساب ( بستانكاران موقت- حساب مسدود چكهای بلامحل ) تلقی و از صدور سند بدهكار اضافی خودداری نمائید.

ج چنانچه چكی پس از انقضای شش ماه از تاریخ صدور به بانك ارائه شود پرداخت وجه آن بلامانع است و در صورت عدم موجودی، واحدها ملزم به صدور گواهینامه عدم پرداخت و تسلیم آن به ذینفع می باشند چک مذکور در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک فاقد جنبه کیفری است.

د قید هر گونه عبارتی در متن چكها كه مهلتی را برای ارائه آن به بانك تعیین نماید                  ( مانند : فقط یكماه اعتبار دارد ) از نظربانك فاقدارزش بوده و نباید به‌آن ترتیب اثر داده‌شود.

هـ خط زدن و یا خط نزدن كلمات (بحواله كرد) و یا (آورنده) در متن چكها تأثیری در قابلیت انتقال آنها ندارد و بعبارت دیگر هر دو نوع چك به یك ترتیب قابل انتقال میباشند.

و طبق ماده (19) قانون صدور چك، موكل و وكیل متضامناً مسئول پرداخت وجه چك میباشند بنابراین هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت چك، درج کامل مشخصات و نشانی صاحب حساب و وكیل وی ضروری می باشد.

6 فرم های افتتاح حسابهائیكه بعلت فوت، بستن حساب، تغییر امضای دارنده حساب، تعیین وكیل و امثالهم، از جریان خارج می شوند بر حسب نوع حساب تفكیك و بطور مرتب زیر كلید مسئولین شعب در محل مطمئن نگاهداری شوند.

7- حسب مفاد نظامنامه قانون ثبت شركتها، شركتهای خارجی یا نمایندگی آنها بایستی وفق مقررات نظامنامه مزبور و با رعایت ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376 و ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 و آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب سال 1378 که عیناً در ذیل درج گردیده است، نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

ضمناً سفارتخانه ها با مجوز وزارت امور خارجه مجاز می باشند برای پرداخت                 هزینه های جاری و واریز درآمد حاصله از فعالیت خود، حساب سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند.

كلیه مكاتبات  با نمایندگی های سیاسی و كنسولی خارجی مستقر در ایران و انجام پیگیری مربوطه می بایست از طریق اداره كل تشریفات وزارت امور خارجه انجام گردد.

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

درباره وبلاگ

بانک ملی ایران بزرگترین بانک جهان اسلام
مدیر وبلاگ : حسین پهلوان

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • به نظر شما بهترین بانک در ایران از منظر اعتماد کدام بانک است؟نویسندگان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات